Raspberry


Dobrodošli

Priča o nama


Frigo-Paun je porodična firma, osnovana 1993. godine. Od samog početka, firma se bavi otkupom, preradom, pakovanjem i izvozom voća u maloprodajnim pakovanjima kao i za industrijsku proizvodnju. Značajan uspon firme počinje od 2000. godine. U isto vreme započinjemo proširenje naših proizvodnih kapaciteta uz modernizaciju opreme, uz dobijanje najvažnijih sertifikata za proizvodnju hrane. Na taj način stvaramo i osiguravamo budućnost naše firme. Danas je Frigo-Paun moderna kompanija, koja svake godine sklapa ugovore sa više od 1000 proizvođača voća.

Najkvalitetniji

Proizvodi


Preuzmite naš katalog

Kvalitet


✺ Svi procesi proizvodnje u skladu su sa sertifikatima i standardima koje posedujemo.

✺ Voće se uzgaja u saradnji sa proizvođačima, u zdravom okruženju i na nadmorskoj visini od 600 do 1400m.

✺ Edukujemo naše uzgajivače voća o važnosti higijene tokom branja i adekvatnoj hemijskoj zaštiti, kako bi voće koje pakujemo bilo kvalitetno i zdravo.

✺ Voće se selektuje uz pomoć napredne laser-tehnologije, uz pomoć VISYS digitalnog lasera.

✺ Uveli smo modernu opremu za različite vrste pakovanja voća.

IFS Food 6

IFS FOOD 6

Kosher

Kosher

BIO

Organic

Naše voće poznato je po sjajnom ukusu i izuzetnom kvalitetu.

POTROŠAČ JE UVEK NA PRVOM MESTU

Kontakt